Skip to Content

  • Picture1
  • Business woman using a smart phone app
  • office and chart
  • Business woman making a presentation

Click&DECiDE utvecklar och levererar,

 

 

 

 

Vi levererar beslutsstöd för mer användarvänliga och optimerade affärsprocesser som är integrerade med förtagets olika affärssystem.

Beslutsstöds och Logganalys lösningar som effektiviserar och övervakar förtagets verksamhets processer.

Skalbara lösningar för företag som önskar effektivisera det vardagliga operativa beslutsstödet på alla nivåer i organisationen.
 

Click&Decide Business Intelligence

Click&DECiDE is a Business Intelligence solution for all enterprise data. Click&Decide Manage, Share and Deliver Critical Business Information and making Business Intelligence Easy.

Läs mer

Click&Decide Network Security Intelligence

Click&DECiDE offers real solutions of secure log management and assists companies to pass the IT Audit in the context of a process of compliance with international regulations

Läs mer