Skip to Content

New version of Click&DECiDE Enterprise Edition 19

2018.10.22

New version of  Click&DECiDE version 19 empower users with new web based Administration Interface and  Self-Service Analytics Dashboard to better manage business processes! Readme

Epiroc rullar ut Click&DECiDE tillsammans med Infor M3

2018.02.07

News – Click&Decide Enterprise Edition Ver. 16.03

2017.08.01

Click&DECiDE Datahub

2015.07.27

I de flesta företag och organisationer finns ett stort behov från både interna,externa medarbetare och partners att få tillgång till verksamhets information på ett automatiserat och standadiserat sätt, snabbt och enkelt. Click&DECiDE  Datahub är en webbaserad  Applikationslösning  för  Schemalagd distribution av datafiler i många olika format, rapporter/dokument och data till databaser.  Lösningen stödjer kopplingar till Läs mer

Partnersamarbete iStone och Click&DECiDE

2015.01.07

iStone och Click&Decide har etablerat ett partnersamarbete med målsättning att förbättra och effektivisera verksamhetsprocesser kopplade till företags affärssystem. Genom att förenkla och standardisera åtkomsten till rätt och proaktiv beslutsinformation kan ledtiderna till rätt information förkortas på alla nivåer i organisationen. iStone erbjuder tjänster och produkter som förstärker nyttan av företags affärssystems stöd och är specialiserade på Läs mer