Skip to Content

Category Archives: News

New version of Click&DECiDE Enterprise Edition Version 21

Written on April 22, 2020 at %H:%M, by

New version of  Click&DECiDE version 21 empower users with new web based Administration Interface and  Self-Service Analytics Dashboard to better manage business processes.  

Click&DECiDE Datahub

Written on July 27, 2015 at %H:%M, by

I de flesta företag och organisationer finns ett stort behov från både interna,externa medarbetare och partners att få tillgång till verksamhets information på ett automatiserat och standadiserat sätt, snabbt och enkelt. Click&DECiDE  Datahub är en webbaserad  Applikationslösning  för  Schemalagd distribution av datafiler i många olika format, rapporter/dokument och data till databaser.  Lösningen stödjer kopplingar till Läs mer