Skip to Content

New version of Click&DECiDE Enterprise Edition Version 21

2020.04.22

New version of  Click&DECiDE version 21 empower users with new web based Administration Interface and  Self-Service Analytics Dashboard to better manage business processes.  

Epiroc rullar ut Click&DECiDE tillsammans med Infor M3

2018.02.07

Click&DECiDE Datahub

2015.07.27

I de flesta företag och organisationer finns ett stort behov från både interna,externa medarbetare och partners att få tillgång till verksamhets information på ett automatiserat och standadiserat sätt, snabbt och enkelt. Click&DECiDE  Datahub är en webbaserad  Applikationslösning  för  Schemalagd distribution av datafiler i många olika format, rapporter/dokument och data till databaser.  Lösningen stödjer kopplingar till Läs mer