Operativt beslutsstöd levererar resultat och skärpta beslut .  

Agile Business Intellicence är en organisations förmåga att anpassa sitt
beslutsstöd för att möta förändrade behov av verksamheten och dess omvärld.
Agile BI innehåller både en teknisk och processinriktad syn på leverans av
beslutsstöds-projekt för att resultatet skall bli mer operativt.
Click&Decide levererar ett operativt beslutsstöd som ger fler slutanvändare
möjligheten att själva ta fram önskad belutsstöds information.
Click&Decide gör utvecklingsprocessen smidigare och att IT-team arbetar i
korta, interaktiva cykler som baseras på slutanvändarnas efterfrågan
och beslutsstöds behov.
Organisationer kan då svara snabbt på ändrade marknadsförhållanden och
rapporterings krav samt genomföra resultaten av nya insikter inom
kortare tidsramar och till lägre kostnader.
En satsning på Click&Decide och ett mer operativt beslutstöd  ger verksamheten flexibilitet och större skärpa i besluten  genom:
1. Kortare ledtider för att ta fram ny belutsstödsinformation.
2. Ökad användningsgrad genom bättre och enklare självbetjänings åtkomst av information..
3. Snabb återkoppling vid förändringar ger större skärpa i beslutsunderlaget och mer tid över för analys.
4. Ökad avkastning gjorda besluttsstöds investeringar.
Önskar du mer info. ?