Click&DECiDE Produkt Utbildning och Certifiering

Click&DECiDE erbjuder utbildningar som vänder sig till alla medarbetare i verksamheten som har behov av beslutsstöds information från affärssystem och andra databaser.  Utbildningen hjälper också deltagarna att förstå vikten av att skapa tydliga målbilder över vilken information som är viktigast att få fram just nu och att analysera värdet av informationen.

Utbildningen vänder sig till medarbetare inom olika verksamhetsområden som ekonomi, försäljning, marknad, produktion, logistik, service, personal, it,… alla som har kostnadställe ansvar och som själva önskar ta fram den information som spontant behövs för att var effektiv i det vardagliga arbetet.

Click&DECiDE erbjuder följande schemalagda och skräddarsydda utbildningar.
–  Click&DECiDE grundkurs – 1 dag.
–  Click&DECiDE förtsättnings kurs – 1 dag.
–  Skräddarsydda utbildningar på plats hos kund – 1 dag.
–  Online kurser i block om 1 tim.  enl. önskemål.

Exempel på kurs innehåll:

Click&DECiDE för BAI (Business Application Intelligence) – 1 dag grundkurs + 1 dag fortsättnings kurs.

 • Övergripande presentation av Click&DECiDE för beslutsstöd av affärsinformation från affärsystem och datalager.
 • Genomgång av möjliga databas kopplingar och data källor.
 • Grunderna i att skapa frågor mot databaser i affärssytem och datalager.
 • Skapa fråge resultat i olika format som  – ASCII-filer, Excel, PDF, Databasformat, m.fl. önskade format.
 • Introduktion till Click&DECiDE Webportal.
 • Publicering av gjorda frågor på webportalen.
 • “WebQuery” integration med Excel, Excel PowerPivot, GoogleChart, QlikView.
 • Skapa och skedjulera “Tasks” för att distribuera resultatet av gjorda frågor i önskade format till mottagare i verksamheten.
 • Skapa rapportapplikationer med subrapporter.
 • Skapa analysapplikationer integrerade med Excel och Excel PowerPivot.
 • Genomgång av funktioner för övervakning av värden i databaser och applikationer – Skapa “Alerts” – e-mail, Google Doc, ect.
 • Introduktion till Click&DECiDE interaktiva “Google Chart Dashboard” applikationer.

Önskar du mer info. ?

Utbildning i Click&DECiDE för övervakning av processflöden och logganalys planeras enligt kundens önskemål .

NSI (Network Security Intelligence) – 2 days

• Overviewing Click&DECiDE NSI
• Installation of Click&DECiDE NSI
• Working with the Web Portal of Click&DECiDE NSI and Scheduled Task Settings
• Administration of the Web Portal of Click&DECiDE NSI
• Introduction to Click&DECiDE NSI Management Console
• Introduction to
Click&DECiDE NSI Alerting and Correlation Console
• Configurer
Click&DECiDE NSI for your own needs
• Add a new device
• Add a new device from a new package available in the online Support .

Du kan boka in dig på planerade utbildningar och seminarier.